Mit jelent az orgazdaság, milyen büntetési tételei vannak?


Az orgazdaság tényállásában 2021. január elsejétől jelentős változás lépett életbe. 2020-ban a Büntető Törvénykönyvet módosító 2020. évi XLIII. törvény 53. §-a megszüntette az orgazdaság tényállását. Innentől kezdve az orgazdaság nem számít különálló bűncselekménynek, mert a jogalkotó ezt a bűntettet beolvasztotta a pénzmosás tényállásába. Ennek köszönhetően 2021-től, mint a pénzmosás ezen esetkörére utalva hivatkozhatunk csupán.

Az orgazdaság fogalma

Ez a bűntett egy úgynevezett járulékos bűncselekmény, mert egy másik tettes által elkövetett vagyon elleni jogsértésből származó dologgal kapcsolatban hajtjuk végre. Ne feledjük, az orgazdaság akkor is büntethető, ha az alapbűncselekmény elkövetője ismeretlen vagy esetleg nem büntethető. Az orgazdaságot szándékosan és gondatlanul lehet elkövetni. Az első esetben tudatában kell lennünk annak, hogy az elkövetési tárgy megszerzésekor, elrejtésekor, értékesítésekor az bűncselekményből származik, vagyis ez a cselekmény akkor valósul meg, ha nekünk, mint orgazdának tudomása van arról, hogy nem tisztességes úton jutottunk a dologhoz. Van még egy fontos részlet, amit érdemes megemlítenünk: a saját autónk tolvajtól való visszavásárlása nem minősül orgazdaságnak.

Elhatárolható egymástól az alapcselekmény és az orgazdaság?

Igen, az alapcselekmény időben előbb történik, mint az orgazdaság, ezért, ha nem különül el időben a kettő elkövetés, akkor az alapcselekményért leszünk felelősségre vonva, vagyis az orgazdaság és az alapbűncselekménnyel nem képez halmazatot.

Mely cselekmény minősül orgazdaságnak?

Ahogy azt már fentebb említettük, az orgazdaság elkövetési magatartását 2021-től a Btk. 399. §-a részletezi. Ott már pénzmosásról van szó, mert ebbe a tényállásba illesztette be a jogalkotó ezt a bűncselekményt. A törvény úgy szól, hogy pénzmosást követ el az, aki más által elkövetett büntetendő cselekményből származó vagyont megszerez, felette rendelkezési jogosultsággal bír, vagy megőrzi, elrejti, kezeli, használja, felhasználja, átalakítja, átruházza, elidegenítésében közreműködik.

De akkor is elkövetjük a pénzmosást, ha közreműködünk mással szembeni vagyonelkobzásban, illetve vagyonvisszaszerzés meghiúsításában. Korábban a törvény szerint az orgazdaságot csak tíz bűncselekményből származó dologra lehetett elkövetni, ez a módosítással teljesen megváltozott. Ma már az alapbűncselekmény bármilyen bűntett lehet. Már az elegendő az orgazdaságszerű cselekménynek az elkövetéséhez, ha például egy lopott luxusautót birtokunkba veszünk. De ha elrejtjük a járművet azzal is kimerítjük ez a tényállást.

Ki lesz orgazda?

Ennek a bűncselekménynek az lehet az elkövetője, aki nem azonos az alapbűncselekmény tettesével. A tényálláshoz még az is szükséges, hogy az elkövető ne legyen tulajdonosa a bűncselekmény tárgyának. Például az, aki lopásból, sikkasztásból vagy csalásból származó, luxusautót szerez meg azért, hogy nyereség fejében eladja, az az orgazdaság klasszikus formáját követi el. De az is elköveti ezt a büntettet, aki átveszi, elrejti, átalakítja a szóban forgó járművet.

Azonnal megfogalmazódik sokakban a kérdés, hogy hogyan is bizonyítható az orgazdaság, ha nincs az átadás pillanatában rendőri rajtaütés? Márpedig az ilyen ritka, hacsak a hatóság nem rendelkezik belső információval. A válasz teljesen egyszerű: tanúvallomásokkal. Ezzel csak azt szerettük volna érzékeltetni, hogy a gyanúsítotti kihallgatások során sokan döntenek úgy, hogy a felelősséget másra hárítva megpróbálnak a számonkérés alól kibújni. Ezért tapasztalt védőügyvédre lesz szükségünk, aki mindezt felméri, átlátja, majd a bíróságon szakszerű keresztkérdésekkel védelmünket hatékonyan ellátja.  Irodánk több éves büntetőügyekben szerzett tapasztalattal a hátak mögött, szakszerűen látja el védencei jogi képviseletét.

Milyen alapbűncselekményhez köthető az orgazdaság?

Rögtön felmerül a kérdés, ha az orgazdaságot önmagában nem lehet elkövetni, társulnia kell egy másik bűncselekményhez, akkor mely cselekményből kiindulva lehet ezt megtenni? A válasz erre pedig az, hogy olyan dolgokra követhetjük el, amelyekhez az alapbűncselekmény során lopás, rablás, kifosztás, zsarolás, sikkasztás, csalás, vagy jogtalan eltulajdonítás során jutunk.

Elkövethető az orgazdaság folytatólagosan?

Igen, de ennek az a feltétele, hogy az elkövetési magatartás rövid időközön belül történjen, mert akkor, ez a büntetendő cselekmény folytatólagosnak minősül. Ebben az esetben egy rendbeli orgazdaság bűncselekményét valósítjuk meg, és az elkövetési érték meghatározásánál valamennyi dolog értéke összeadódik.

Az orgazdaság büntetési tételei

Ugyanúgy, mint a vagyon elleni bűncselekményeknél, az orgazdaságot egyértelműen meghatározza az elkövetési magatartással okozott kár, tehát a vagyoni hátrány mértéke. A Büntető Törvénykönyv különböző kategóriákba sorolja a vagyoni hátrány mértékét, amely lehet kisebb, nagyobb, jelentős, különösen nagy, különösen jelentős. A törvényben a minősítő körülményként egyéb körülmények is megtalálhatók; például az üzletszerű elkövetés, vagy ha a bűncselekményt hivatalos személyként követjük el.

2021. január 1-jétől ennek a bűncselekménynek szabálysértési formája is van, amennyiben nem valósul meg bűncselekmény, vagy ha a pénzmosást ötvenezer forintot meg nem haladó értékre, akkor a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 177. § (1a) bekezdésében meghatározottak szerinti szabálysértést követjük el. Amennyiben pénzmosásra irányuló előkészületet teszünk, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel leszünk büntethetők.

Két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha gondatlanságból nem tudunk arról, honnan is származott a dolog, ezért elrejtjük, átalakítjuk vagy elidegenítjük és ezzel összefüggésben pénzügyi tevékenységet végzünk. Amennyiben mindezt kisebb értékre, vagyis 50.001 és 500.000,- forintig vagy szabálysértési értékre, ami 50.000,- forint és üzletszerűen követjük el, a bűncselekmény büntetési tétele 2 évig terjedő szabadságvesztés.

A további külön büntetési fokozatok közül kiemelkedő, ha az orgazdaságot különösen jelentős értékre, vagyis 500.000.000.- forintot meghaladó összegre vagy különösen nagy értékre és üzletszerűen, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott szolgáltatóként, annak tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként a szolgáltató tevékenységével összefüggésben, vagy hivatalos személyként követjük el. Ebben az esetben a büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés.

Amennyiben szeretné elkerülni, hogy a hatóság orgazdasággal gyanúsítsa meg, akkor prevenciós céllal munkatársaink a jogi képviselet mellett vállalnak tanácsadást is, főleg, ha felvásárlással foglalkozik. Amennyiben kérdése van, keresse bizalommal a Hódos Ügyvédi Iroda szakképzett jogászait!

Jogi kérdése van?

Írjon nekünk és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot!