Drogot találtak nálam, milyen büntetési tétellel kell számolnom?


Az 1961. március 30-án New Yorkban kelt Egységes Kábítószer Egyezmény, és a Bécsben 1971. február 21-én aláírt egyezmény szolgált alapjául az 1979. évi 25. pszichotróp anyagokról szóló törvényerejű rendeletnek. A bécsi egyezmény I. és II. jegyzéke a 2005. évi XCV. törvény 2. számú mellékletét képezi. A kábítószer birtoklás elkövetési tárgya ez alapján került meghatározásra. Vagyis ahhoz, hogy a hatályos jogszabályok szerint a bűncselekmény ténye megállapításra kerüljön, fontos meghatározni, hogy mi számít kábítószernek. A törvény 178. § 1 bekezdése úgy fogalmaz, hogy aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Tehát hazánkban nem csak a  kereskedelmet, termesztést, de a birtoklást is bünteti a törvény. A jogszabály pontosan meghatározza a hatóanyagoknak azt a körét, melyet ma hazánkban kábítószerként tartunk nyilván. Mivel a bűnözők folyamatosan új dizájner drogokkal jelennek meg a fekete piacon, hogy elkerüljék a kábítószerként való besorolást, a hatóságok folyamatosan bővítik a tiltott szerek listáját.

Haladéktalanul kérjünk jogi segítséget!

Akár a minimális mennyiségű kábítószer birtoklása vagy a fogyasztására utaló nyomok is bűntető eljárást vonnak maguk után. Csekély mennyiség esetén lehetőségünk van elterelésre, amennyiben először kerülünk szembe a törvénnyel. Ha kábítószer birtoklásával gyanúsít meg minket a hatóság, tapasztalt és az ilyen jellegű ügyekben jártas ügyvédre van szükségünk. A Hódos Ügyvédi Iroda sok éves tapasztalattal rendelkező ügyvédei az eljárás elejétől kezdve egészen a jogerős ítéletig mindenben segítik védenceiket.

Hogyan határozható meg, hogy az anyag, amit a hatóság talált az kábítószer?

Ennek a tényállásnak nagy jelentősége van, hiszen fontos, hogy mit tekint a törvény kábítószernek, mert csak az ebbe a csoportba tartozó anyagok tartoznak büntetőjogi kategóriába. A törvény a kábítószernek számos típusát ismeri. Ide értendők a marihuána származékok, a hasis, a kokain, a különböző ópiumszármazékok, valamint a tiltott hatóanyagot tartalmazó készítmények, mint a pszichotróp szerek vagy hallucinogének. Mivel a hatóság nem szakértő, csak előzetes véleményt állapíthat meg. Ezért szakértő dolga annak a meghatározására, hogy a talált szer minek minősül. A hatóanyag vizsgálat után válik egyértelművé melyik kategóriába tartozik a talált szer, illetve, hogy csekély, jelentős vagy különösen jelentős mennyiségű. Ez alapján már könnyen megmondható a büntetési tétel.

Mi minősül csekély mennyiségű kábítószernek?

Drog birtoklása esetén a kábítószer csekély mennyiségű, amennyiben annak bázis formában megadott tiszta hatóanyag-tartalma:

 • LSD esetén: 0,001 gramm,
 • pszilocibin esetén: 0,1 gramm és pszilocin esetén: 0,2 gramm,
 • amfetamin, metamfetamin és MDPV esetén: 0,5 gramm,
 • heroin esetén: 0,6 gramm,
 • kokain esetén a 2 gramm
 • morfin esetén: 0,9 gramm,
 • ketamin, kodein, MDA, MDMA, metadon, petidin esetén: 1 gramm,
 • mefedron, metilon és 4-MEC esetén: 1,5 gramm,
 • BZP vagyis 1-benzilpiperazin esetén: 3 gramm,
 • GHB vagyis gamma-hidroxibutirát, gamma-hidroxi-vajsav, a köznyelvben úgy ismerjük, hogy Gina esetén: 7,5 gramm,
 • kannabisz származékok vagyis THC esetén a tiszta és savformában együttesen jelen levő THC-tartalom a 6 grammot nem haladja meg
 • valamint a kannabisz növény egyedek száma legfeljebb öt tő lehet.

Mikor beszélünk jelentős vagy különösen jelentős mennyiségről?

Kábítószer birtoklása esetében a fent felsorolt drog jelentős mennyiségűnek minősül, ha az adott szerre meghatározott csekély mennyiség felső határának hússzorosát találja meg nálunk a hatóság. Különösen jelentős mennyiségű, ha meghaladja a felső határnak a kétszázszoros mértékét. Ebben az esetben a kereskedelemmel vádja is felmerül, mert a hatóság vélelmezi, hogy ekkora mennyiséget már nem azért tart valaki magánál, mert fogyasztó.

Amit az elterelésről tudni érdemes

Az elterelés egy 6 hónapos terápia, amely alapján 10 alkalommal kell részt vennünk csoportos vagy egyéni foglalkozáson. De, ehhez az is kell, hogy a bűncselekményt elismerjük és az elsőfokú ügydöntő határozat előtt részt is vegyünk ezen. Ha nem tesszük, nem mentesülünk a büntetés alól. Az elterelés intézményét akkor vehetjük igénybe, ha először kerülünk szembe a törvénnyel, és csekély mennyiséget találtak nálunk. Tehát a büntethetőséget megszüntető ok nem állapítható meg, amennyiben a bűncselekmény elkövetését megelőzően két éven belül velünk szemben a vádemelést már egyszer ezért halasztották el, illetve a nyomozást vagy az eljárást azért függesztette fel a hatóság, mert vállaltuk a kezelésen való részvételt.

Kábítószer birtoklásának büntetési tételei

 • Amennyiben drogfogyasztók vagyunk, illetve csekély mennyiségű drogot birtoklunk fogyasztás céljából, vétséget követünk el, amelyet a törvény két évig terjedő szabadságvesztéssel büntet. Évek óta vitatott téma, hogy ennek mennyire van visszatartó szerepe, főleg úgy, hogy egyre több országban legalizálják a kannabisz fogyasztását. Ebben a kérdésben nincs hazánkban egységes bírói gyakorlat. Ezért is fontos, hogy tapasztalt, kábítószeres ügyekben jártas védőügyvédet válasszunk. Ahogy azt már korábban említettük a kábítószer az egyik olyan része a Büntető Törvénykönyvnek, amely rendszeresen változik, ezért a Hódos Ügyvédi Iroda munkatársai folyamatosan lépést tartanak a kábítószer birtoklását, kereskedelmét, termesztését érintő jogszabályok dinamikus változásával.
 • Alapesetben ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele 1 évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, de a törvény az előkészületet is bünteti, mégpedig három évig terjedő szabadságvesztéssel.
 • Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel fenyeget minket a törvény, ha üzletszerűen, bűnszövetségben, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként követjük el a kábítószer birtoklását. valamint oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében kábítószert tartunk magunknál.
 • Öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés vár ránk, ha jelentős mennyiségű a kábítószer, amit magunknál tartunk
 • Öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, amit kiszabhat a bíró, ha különösen jelentős mennyiségű kábítószerre követjük el a bűncselekményt.

Mikor enyhíthető korlátlanul a kábítószer birtoklása?

Amennyiben a büntethetőséget megszüntető feltétel nem alkalmazható, akkor a Btk. 178. § (1) és (5)-(6) bekezdése szerint a büntetés korlátlanul enyhíthető, ha a vádemelésig lehetővé tesszük a kábítószert értékesítő személy kilétének megállapítását, vagyis megadjuk a díler nevét. Erre a nyomozóhatóság mindig nagy hangsúlyt fektet, de a büntetés korlátlan enyhítését az ügyésszel kell leegyeztetni, amelyet a bíró mond majd ki. Annak érdekében, hogy később ne kerüljünk bajba, érdemes ezelőtt a Hódos Ügyvédi Iroda büntető ügyekben jártas ügyvédeivel konzultálni.

Jogi kérdése van?

Írjon nekünk és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot!